Autisme Werkt

Over mij Spoor 2-traject Advies Contact

Spoor 2-traject

Wanneer uw medewerker door ziekte geen mogelijkheden meer heeft binnen uw eigen organisatie, wordt er een tweede spoor re-integratietraject opgestart. Het doel van dit traject is uw werknemer te begeleiden naar een duurzame werkplek buiten uw organisatie. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer, benaderen we de arbeidsmarkt op een actieve manier en zorgen we voor een goede informatievoorziening naar de nieuwe werkplek.

Het traject kent duidelijke stappen: kennismaking met u als werkgever, intake met de medewerker, een trajectplan, persoonlijk profiel en zoekprofiel opstellen en een actieve benadering van de arbeidsmarkt. Er vindt iedere twee weken een coachingsgesprek met de medewerker plaats waarvan u als werkgever een terugkoppeling krijgt. Tweemaandelijks wordt een voortgangsrapportage opgesteld. Kenmerkend voor ieder traject is de inzet van specialistische kennis op het gebied van autisme, het maatwerk en de inzet van creatieve middelen.